انگشت ها و ناخن های زیبا - پولیش ناخن ها - لاک و ناخن مصنوعی 

 

1-       انگشت های قلمی :  

 

             

 

مشخصات:

نسبت  طول انگشتان به بلندی کف دست یک به یک است ( 1:1 ) همین طور عرض کف دست و انگشتها نیز با هم برابر است . انگشتان قلمی و خوش فرم است  

چه مدل ناخن هایی مناسب هستند :  

خوشبختانه در این مدل می توانید ناخن هایتان را به هر شکل دلخواهی مانیکور کنید مخصوصا مدل هایی که بطور اغراق آمیزی شکل ناخن ها  را نشان می دهد.  

 

 

slender       slender   

 

 

 چه نوع پولیش ناخنی توصیه می شود :    

 

 

 nail polish 

 

      

چنین انگشتان زیبایی می تواند هر نوع پولیش دلخواه را را با هر رنگ منحصر بفردی بپذیرند. اما نکته ی قابل توجه هماهنگ بودن رنگ لباس و آرایش شماست. 

 

 

   

۲- انگشت های استخوانی  

 

 

                               

مشخصات: 

 

انگشتان بسیار باریک ، خشک ، کمی استخوانی و رگ دار هستند و در بند انگشتان برجسته به نظر می رسند. 

چه مدل ناخن هایی مناسب هستند:  

 

 

                                  

             

در این مدل نباید ناخن ها به شکل نوک دار و بلند مانیکور شوند  بلکه باید کمی پهن به نظر برسند و طول آن ها تقریبا سه میلیمتر باشد. 

 

 

چه نوع پولیش ناخنی توصیه می شود : 

 

                                     

                   

                   

در این مدل بهتر ایت که از پولیش مرطوب کننده استفاده کنید. تا سطح ناخن ها صاف و ملایم به نظر برسند. از پولیش هایی که دارای برق مرواریدی پراکنده و دانه دانه هستند هرگز استفاه نکنید زیرا حالت کدری و کوتاهی به ناخن ها می دهند.  

 

3- انگشتان عروسکی یا کوچک 

 

 

 

                              

 

    

مشخصات: 

 

 

در این مدل انگشتان مانند دست کودکان چاق و تپل و کوچک است. شکل ناخن کوتاه ، مربع ای شکل و تخت  مانند یک ذوذنقه ی وارونه می باشد. شکل خود دست نیز مانند یک مربع کوچک می باشد. 

چه مدل ناخن هایی مناسب هستند: 

 

 

 

 

                                       

 

در این مدل ناخن ها باید به شکل کوتاه و گرد مانیکور شوند و برای اینکه زیبا به نظر برسند نباید بلندی آنها بیشتر از یک و نیم میلیمتر باشد. 

چه نوع پولیش ناخنی توصیه می شود : 

 

 

 

 

                       

 

   

         

رنگهای ملایم و شفاف بهترین انتخاب است. همچنین می توانید گاهی اوقات برای ایجاد هماهنگی در پوشاک و آرایش از پولیش های مرواریدی استفاده کنید. 

 

 

4- انگشتانی به شکل درفش 

 

  

 

                             

 

  

مشخصات :  

 

کف دست از انگشتان کلفت تر و پهن تر می باشد و انگشتان از انتها تا نوک به تدریج  مانند یمک مخروط باریک و باریک تر می شوند . ناخن ها باریک و قلمی هستند. 

 

چه مدل ناخن هایی مناسب هستند: 

 

 

 

 

                                       

 

 

       

بهتر است که از ناخن های پهن استفاده کنید . بلندی ناخن هم بستگی به بلندی انگشتانتان دارد اما نباید از سه میلیمتر بلند تر باشند. 

 

چه نوع پولیش ناخنی توصیه می شود : 

 

 

 

 

              

 

در این مدل رنگهای شفاف ملایم از رنگ های تند بهتر است و جلوه ی بهتری به ناخن ها می دهد. 

 

5- انگشتان مستطیل شکل 

 

 

 

 

                                    

 

      

مشخصات : 

 

 

این مدل انگشتان کمتر در خانم ها دیده می شود . کف دست به شکل یک مستطیل است و ناخن ها به شکل یک چهار گوش گرد شده می باشد. بنابراین این انگشتان قلمی و زیبا هستند. 

 

چه مدل ناخن هایی مناسب هستند: 

 

 

 

                            

 

 

               

      ناخن های چهارگوش گرد شده بهترین انتخاب هستند. بلندی ناخنها تا چهار و نیم میلیمتر هم می تواند باشد  

 

چه نوع پولیش ناخنی توصیه می شود :  

 

 

 

 

                             

 

 

            

هر دو رنگ گرم و سرد بسته به علاقه ی شما می تواند استفاده شود .  

 

5- انگشتان پهن و کوتاه 

 

 

 

                                               

 

        

مشخصات: 

 

این انگشتان قلمی نیستند اما زیبا هستند. عرض کف دست و انگشتان با هم برابر و پهن و تپل می باشد. ناخنها به شکل مربع یا گرد هستند. 

 

 

چه مدل ناخن هایی مناسب هستند: 

 

 

 

                                                               

  

ناخن ها را به شکل منحنی نوک دار مانیکور کنید . بلندی ناخن ها تا سه میلیمتر هم می تواند  باشد. 

 

چه نوع پولیش ناخنی توصیه می شود :

رنگهایی با تیرگی متوسط بهترین انتخاب است . رنگهای تیره را نیز می توانید انتخاب کنید.