تعریف گریم : ما به وسیله ی گریم کردن با سایه های روشن و تیره خطای دید در شخص بیننده بوجود می آوریم در نتیجه

از ایرادهای صورت کاسته و به زیبایی چهره افزوده می شود.  

 

فون :

فون پوششی است که به چهره می زنیم تا چهره را برای گریم آماده کنیم

انواع فون:

1- Pan stick   که همان فون چرب است .   

 Make Up For Ever Pan Stick Medium Beige 5W

2- Pan cake  که همان فون خشک است.     

 

3- liquid که فون مایع با قابلیت پوشش دهی ضعیف است .   

 

انتخاب رنگ فون:

برای افرادی که چهره ی سفید دارند فون را یک درجه تیره تر از رنگ پوست انتخاب مب کنیم . برای افرادی که چهره ی تیره دارند ، فون همرنگ پوست و برای افرادی که صورتشان زرد است فونی که رنگ صورتی ملایمی دارد را استفاده می کنیم.

برای انتخاب سایه های روشن و تیره ، پس از این که رنگ زمینه یا فون را انتخاب کردیم ، برای انتخاب رنگ سایه ی روشن رنگ زمینه را منهای 2 می کنیم نتیجه سایه ی روشن می شود . اگر رنگ زمینه را بعلاوه ی دو کنیم ، حاصل سایه ی تیره است .

بطور کلی برای نژاد ایرانی از فون شماره ی 3 برای پوست های روشن و فون شماره ی 4 برای پوست های تیره انتخاب می شود. 

سایه های پالت مخصوص گریم در دوازده رنگ موجود هستند . اگر فون زمینه را شماره ی چهار انتخاب کردید. شماره ی چهار را در جعبه پالت های گریم نشان می کنیم. 4 منهای دو سایه ی روشن است یعنی از شماره ی چهار دوتا عقب تر می رویم . سایه ی روشن به دست می آید. و 4 بعلاوه ی دو یعنی شماره ی 6 سایه ی تیره است یعنی از شماره ی چهار دو شماره جلوتر می رویم. این سایه ، سایه ی تیره را تشکیل می دهد.    

 

Thumbnail

اصل گریم از یونان باستان منشاء می گیرد ولی آرایش از مصر باستان سرچشمه گرفته است.

از نظر زیباشناسی یونان چهره ای مناسب است که :  

 

oval face shape

1- چهره به سه قسمت مساوی تقسیم شود

الف ) از محل رویش مو تا زیر تاج ابرو

ب ) از محل تاج ابرو تا زیر بینی

ج ) از زیر بینی تا زیر چانه

2- چشم 5 بار در عرض صورت تکرار شود .

3- بین چشم باز و ابرو یک مردمک چشم فاصله باشد .

4- گوشه ی لبها با مردمک چشم در یک خط باشد.

5- پره ی بینی با قسمت خارجی چشم و ابرو در یک امتداد باشد.

6- پره ی بینی با تاج ابرو در یک امتداد باشد.

7- طول گوش با بینی برابر باشد.

توجه :

به سایه ها تن نیز گفته می شود .

رنگ بژ همان برونزه است  

برای رفع زردی پوست از تن صورتی استفاده می کنیم