برای گریم کردن اولین کار استفاده از شیر پاکن است . اگر کسی خواست عروس شود صبح روز عروسی صورتش را شیو کنید ولی اگر بند خواست 24 ساعت قبل از عروسی بند می زنیم و از لوسیون بند عروس استفاده می کنیم ( روجوع شود به قسمت بند و ابرو )

اگر عروس بالای 28 و 29 سال داشت به کمک آمپول ضد چروک Anti Wrinkle  خطوط ریز را از بین می بریم . ( محتوای آمپول بر روی صورت با دست مالیده می شود . تزریق نمی شود )این آمپول تا 12 ساعت جوابگو است . در استفادهاز این آمپول احتمال حساسیت است و حالت گز گز ضعیفی ایجاد می کند که حد اکثر تا یک ساعت بعد از بین می رود . محتوای این آمپول بر روی تمام صورت مالیده  می شود . حتی اطراف چشم ها . جهت ماساژ به طرف بالاست . به آرامی به پوست فشار می آوریم. آمپول وقتی شکسته می شود دیگر قابل استفاده نیست ولی می توانیم محتوای آن را در آن واحد برای دو عروس استفاده کنیم. بعد از استفاده از این آمپول ده دقیقه به پوست استراحت می دهیم . 

                                                   

      

بعد از این مرحله اگر پوست چرب بود اول از پودر فیکس استفاده می کنیم ولی اگر پوست خشک و معمولی بود از under base استفاده می کنیم و دوباره ده دقیقه صبر می کنیم .  آندر بیس رطوبت مناسبی به پوست می دهد و پوست را اماده ی زیرسازی می کند. 

  

                                        

                                            پودر فیکس                     آندر بیس

 پودر فیکس را با قلموی بزرگ بطور چکشی روی پوست می زنیم  بعد فرچه را بطور کششی بر روی پوست می کشیم تا پودر همه جا پخش شود حتی روی چشم ها لبها و بینی   

 

                                                         

برای پوست خشک و معمولی از اسفنج فون چرب استفاده می کنیم و بطور چ کشی بطرف خارج صورت می زنیم.  

 

                                                   

                                                          

تیزی های اسفنج برای اطراف بینی است تا بتوانیم آن را قشنگ فون بزنیم . وقتی که با فون کار می کنیم پوست نباید مو داشته باشد . با پس مانده های فون که روی اسفنج است فون را بطور چکشی از طرف بیرون به سمت گوشه ی داخلی چشم می کشیم.

ترکیب دو تا فون از همه بهتر است چون از فون چرب استفاده کردیم باید از فون خشک استفاده کنیم . اسفنج را اول در آب خیس می کنیم . آبش را بطور کامل می گیریم . ( در داخل یک کلینکس گذاشته فشار می دهیم ) و آن را با گمی فشار بر روی Pan cake کف فون خشک است می کشیم . و اسفنج را بطور چکشی رو به بالا بر روی پوست می کشیم . اگر لباس عروس باز بود همه ی این کارها را برای گردن به پایین هم می کنیم .  

 

                                                      

این فون ها کاملا سنگین هستند برای همین عروس را نباید بخوابانید چون عضلات به عقب کشیده می شود و وقتی که صندلی متحرک را بالا می آوریم در صورت ایجاد دو خط . پس صندلی بطور مایل و بطرف بالاست.

بعد از ترکیب دو تا فون از پودر فیکس استفاده می کنیم .  

 

                                                                                

  بعد از این کار باید صورت را بیات کنیم . بیات کردن آرایش برای این است که اگر آب پاشیده شد یا بارندگی بود ، این بارندگی فون را بهم نریزد . برای این منظور یک کلینکس را در داخل آب می اندازیم . بعد خیلی آرام کلینکس را باز می کنیم و سرتاسر صورت بر روی فون قرار می دهیم، حتی زیر چشم ها .... طوری که روی تمام پوست را بپوشاند . بعد از چند ثانیه کلینکس را بر می داریم. هیچ فونی به کلینکس نچسبیده ولی تمام فون ها به خورد پوست می رود .  تا اینجا کار فون و زمینه سازی پوست تمام شده است.     

 

                                                                   

نکته :

اگر جایی فون زیاد زدیم که حالت ماسیدکی ایجاد کرد ، پوست را پولیش می کنیم . برای پولیش کردن اول پنبه را پوش می دهیم و آرام آرام و دایره وار آن را روی پوست می کشیم . اضافه ها جذب پنبه می شود .

دور چشم باید فون کمتری داشته باشد.

فون نباید روی ابرو برود.