گریم لبها :   

 

Makeover Solutions Rotate Lip Liner Buttons

 

 

1-  لب نسبت به چهره کوچک است و لب بالا

با لب پایین فرق دارد و پشت لب بلند است ؟  

لبی را که کوچکتر است باید بزرگتر کنیم در نتیجه 7 لب بالا را اضافه کرده و پشت لب را سایه ی تیره می زنیم .   

2- افرادی که شکاف لب دارند ولی حجم خود لب کوچک است ( دهن گشاد است ولی لب کوچک )  

باید از بغل ها به لب اضافه کنیم .   

3- افرادی که لبهایشان گوشه های افتاده دارد ؟  

گوشه ی لب بالا را که افتادگی دارد پر می کنیم و گوشه های پایین را سایه ی روشن پر می کنیم .  

 

4- افرادی که لبهای نازک و قیطانی و بدون خجم دارند ؟  

ابتدا کل لب را فون می زنیم سپس بر اساس خود لب به لب بالا و پایین اضافه می کنیم.  

 

5- افرادی که لب بالایشان با لب پایین فرق می کند ؟  

از دو رنگ رژ لب استفاده می کنیم . لبی که کوچک است از رژ لب تیره و لبی که بزرگ است از رژ لب روشن استفاده می کنیم .   

6- لبهای سیاه پوستی ؟  

کل لب را فون می زنیم . بر اساس کل لب از لب بالا و پایین کم می کنیم . یعنی داخل لب اصلی خط لب می کشیم و از رژ لب روشن استفاده می کنیم.

توجه : خط لب باید همیشه دو شماره تیره تر از رنگ رژ لب باشد . یعنی اگر لب قرمز است خط لب زرشکی و اگر رژ لب صورتی است خط لب قرمز است.

بعد از انجام همه ی این کار ها در واقع کار گریم صورت تمام شده پس از فاصله ی یک وجبی به طرف صورت اسپری فیکس می گیریم. ( برای عروس خانم ها )  

 

 user posted image