برای ایجاد رنگ موی نسكافه ای از فرمول زیر استفاده می نماییم :

یك تیوپ شكالاتی 6.65 + گلد 8.3 نصف تیوپ + 2 سانتیمتر آنتی یلو با شماره 0.11

این رنگها از رنگ ایگورا هستند

 

 

با شماره

0.11