این روزها خالکوبی  ابرو و بدن بسیار شایع شده است  که ورود مواد پاک‌نشدنی توسط وارد    کردن رنگ به داخل پوست از طریق سوزن ااست. بسیاری از افرادی‌که