ماساژ صورتmassage-facial.jpg

ماساژ صورت یکی از مراحل پاکسازی صورت  است که ۲۰ دقیقه از یک ساعت سرویس پاکسازی پوست را شامل میشود. تقریبا میشود گفت یکی از مهمترین مراحل پاکسازی است. ماساژ کمک میکند مردم بیشتر از  پاکسازی خود لذت ببرند. ماساژ صورت چندین کارایی دارد. یکی از این کاراریی ها کمک به برداشتن لایه های مرده از پوست است و دیگری با گرم کردن پوست کمک به جذب مواد پاکسازی توسط پوست میشود. ماساژ ماهیچه های صورت را سفت میکند و به آن حالت لیفت میدهد. ماساژ باعث رلکس شدن فرد میشود و حرکت های ماساژ کمک میکند تا سموم صورت به طرف گره های لنفاوی حرکت کنند که با نوشیدن آب بعد از ماساژ این سموم از طریق کلیه ها از بدن دفع میشوند که رنگ پوست را بشاش تر میکند.  

برای اینکه ماساژ خوبی انجام دهید باید آناتومی سر و صورت بلد باشید و ماهیچه های صورت را بشناسید و محل گره های لنفاوی را هم بدانید.

در مرحله بعدی شما باید مدیوم های ماساژ را بشناسید و بدانید که چه نوع موادی را باید برای کار خود انتخاب کنید. مثلا بدانید  مشتری شما به روغن بادام و یا مواد دیگر حساسیت نداشته باشد. ودر انتهای بدانید که چگونه باید محیط کار خود را آماده کنید تا مشتری شما بیشترین لذت را از ماساژ خود ببرد. با استفاده از موزیک آرامش دهنده و روشن کردن شمع و روغنهای معطر میتوانیداین کار را انجام دهید.

مراحل مختلف ماساژ صورت

 روغن ماساژ را بین دستان خود با مالش دو دست گرم کنید و در حالیکه در اولین قدم سعی میکنید به همه صورت آن را پخش کنید. این کمک میکند که در وسط کار مواد کم نیاورید. یکی از مواردی که در هر ماساژی مهم است این است که وقتی کار خود را شروع کردید نباید دستان شما از پوست جدا شود. بعنی در تمام مراحل ماساژ دست باید در کنتاکت و تماس کامل با بدن باشد.

۱- دستان خود را مثل دعا کردن زیر چانه بچسبانید و با حرکت ملایم روی کل صورت حرکت دهید.

۲- دستان خود را روی قفسه سینه گذاشته و با حرکت ملایم در حالیکه آن را ماساژ میدهید دور زده و از روی شانه ها گذشته و در پشت گردن بهم رسیده و دوباره به روی قفسه سینه برگردید. ۳ بار این کار را بکنید.

۳-دستان خود را روی قفسه سینه گذاشته و روی شانه ها که رسیدید با شست خود   به پشت شانه را فشار دهیدو این کار گره های شانه را باز میکند. ۳ بار

Facial massage to relax the ...

۴- دستان خود را روی قفسه سینه و شانه بچرخاندی وفتی به زیر شانه رسیدید دایره وار آنرا ماساژ دهید. ۳ بار

۵- دست خود را مشت کنید و در حالیکه انگشتان خود را باز و بسته میکنید دستان مشت کرده خود را روی قفسه سینه حرکت داده و دور شانه بچرخانید.۳ بار

۶- حرکت دوم را ۳ بار انجام دهید.

۷- با حرکت های رو به بالا گردن را ماساژ دهید. وقتی به چانه رسیدید با دو انگشت اشاره و وسطی  روی چانه  دایره وار حرکت دهید .با روش قیچی چانه را ماساژ دهید.

... a Facial Massage - wikiHow

۸- مثل پیانو زدن روی طرف راست و بعد طرف چپ را ماساژ دهید این کار برای لیفت گونه مهم است. در واقع با گذاشت هر انگشتی انگشت بعدی از روی پوست برداشته میشود. ۳ بار

۹- با دو انگشت اشاره و وسط در حالیکه دایره وار از کنار لب رو به گوشه گونه ها حرکت میکنید به آرامی برگشته و دوبار دیگر این کار را انجام دهید.

Woman receiving facial massage photo

۱۰- دور چشم را با حرکت های دایره وار از بیرون به تو ۳ بار ماساژ دهید در چهارمین بار به آرامی ابرو های خود را وشکون بگیرید ۳ بار.

facial

۱۱- با دو انگشت اشاره و وسط روی پیشانی را از چپ به راست  ۳ بار ماساژ دهید. و با حرکت قیچی ۳ بار پشانی را ماساژ دهید.

Woman receiving facial massage photo... a Facial Massage - wikiHow

۱۲- مرحله ۲ را تکرار کنید.

۱۳- مرحله یک را تکرار کنید.