چگونه نوع چهره ی خود را مشخص کنیم : 

الف ) به یکی از عکس های خود که در آن موی شما بطور کامل بر روی صورتتان نباشد . به دقت نگاه کنید

آن عکس را با یکی

 از چهره های زیر تطبیق دهید .  

انواع چهره : 

چهره ی بیضی : ایده ال ترین صورت است . طول صورت یک و نیم برابر عرض است . عرض پیشانی و فک  نیزبا هم برابر است . 

 

                                  

                                                       

 

چهره ی گرد : صورت به شکل دایره است . تقریبا طول و عرض صورت با هم برابر است.

                                   

چهره ی مستطیل : این افراد دارای درازای صورت هستند .

 

 

                               

 چهره ی مربع : این افراد دارای پیشانی پهن و فک های زاویه دار دارند .

 

 

                                 

چهره ی قلبی شکل یا مثلث ۱ : این افراد پیشانی و استخوان های گونه ی پهن و  چانه و خط فک باریک دارند .

                           

                                   

 چهره ی الماسی یا لوزی شکل : این افراد پیشانی و خط فک باریک دارند ولی استخوانهای گونه ی آنها پهن و برجسته است و ژشت گونه ی بزرگ دارند .

 

 

                                     

 

چهره ی مثلثی ۲ یا ذوذنقه :

این افراد پیشانی و استخوانهای گونه ی باریک و خط فک پهن دارند. شقیقه ها بسته است 

 

 

                                      

                           

برای اینکه شناخت این چهرها برایتان راحت تر شود . از حالا به هر کسی که نگاه می کنید سعی کنید نوع چهره ی آن را تشخیص بدهید